facebook
logo

ΑΡΘΡΑ: Γιατί κυβόλιθος σε δύο στρώσεις?

ΑΡΘΡΑ: Γιατί κυβόλιθος σε δύο στρώσεις? - 1

'Τα ανόργανα πιγμέντα δεν αλλοιώνονται ιδιαίτερα με το πέρασμα του χρόνου. Παρόλα αυτά, οι προκατασκευασμένοι κυβόλιθοι από σκυρόδεμα μπορεί μακροπρόθεσμα να παρουσιάσουν αλλοιώσεις στο χρωματισμό προκαλούμενων από επιφανειακή τριβή – φθορά. Όταν οι κυβόλιθοι κατασκευάζονται σε μια στρώση και δίνονται προς χρήση για κυκλοφορία, η πάστα του τσιμέντου στην επιφάνεια του κυβόλιθου ίσως φθαρεί, εκθέτοντας τα χονδρόκοκκα αδρανή στην επιφάνεια του προϊόντος.
Έτσι, δημιουργείται ένα 
χρώματικο αποτέλεσμα που είναι διαφορετικό από τον ιστό του χρωματισμένου τσιμέντου. Για να περιοριστεί αυτό το αποτέλεσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας σχεδιασμός μίγματος σκυροδέματος με πιο λεπτόκοκκο αδρανές και τσιμέντο. Εναλλακτικά, μπορεί να προστεθεί ένα δεύτερο συρτάρι πλήρωσης στη γραμμή παραγωγής ώστε να παραχθούν κυβόλιθοι από μίγμα σκυροδέματος δυο διαφορετικών συνθέσεων: ένα μίγμα βάσης (πρώτη στρώση) και ένα μίγμα επιφάνειας (δεύτερη στρώση). Συνήθως, η δεύτερη στρώση αποτελείται μόνο από τσιμέντο και άμμο έτσι ώστε να προσδώσει μια ανθεκτική, με καλό φινίρισμα, αντιολιθηρή επιφάνεια.'

Πηγή: International Concrete Paver Institute, Usa

 

Η ύπαρξη δεύτερης στρώσης στους προκατασκευασμένους κυβόλιθους από σκυρόδεμα αποτελεί καινοτομία της τελευταίας 30-ετιας στην παραγωγή κυβόλιθων. Κυβόλιθους σε διπλή στρώση μπορούν να παράγουν μόνο οι μηχανές νέας τεχνολογίας. Οι παλιές μηχανές παράγουν σε μια μόνο στρώση.
Η δεύτερη στρώση δεν αποτελεί επιφανειακή βαφή του κυβόλιθου όπως κάποιοι νομίζουν. Αποτελεί δεύτερη στοιβάδα σκυροδέματος ίδιας τεχνολογίας (ύφυγρου) αλλά με ειδικά χαρακτηριστικά, που την καθιστούν καταλληλότερη ως επιφανειακή στρώση.
Η εφαρμογή της προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της απαρχαιωμένης τεχνολογίας παραγωγής σε μια μόνο στρώση. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω:
1) Χρησιμοποίηση χονδρόκοκκου αδρανούς στην πρώτη στρώση για επίτευξη μεγάλων αντοχών.
2) Καλύτερο φινίρισμα και αισθητικό αποτέλεσμα καθώς στη δεύτερη στρώση χρησιμοποιείται αδρανές πιο λεπτόκοκκο και έτσι η επιφάνεια είναι λιγότερο αδρεία.
3) Αυξημένες επιφανειακές αντοχές σε απότριψη λόγω χρήσης λευκού τσιμέντου υψηλών αντοχών (Portland Type Cem I52,5R).
4) Επιπλέον, οι κυβόλιθοι παραγωγής Τσιμεντοδομή ΑΕ έχουν αυξημένη αντίσταση σε απότριψη λόγω πρόσθετης ενσωμάτωσης αντιτριβικών στοιχείων εμπεριέχοντα πυριτικά αδρανή.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1338:2003 για τους προκατασκευασμένους κυβόλιθους από σκυρόδεμα, που συντάχτηκε το 2003 και αναθεωρήθηκε το 2006, θέτει ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι κυβόλιθοι διπλής στρώσης. Όταν αυτά πληρούνται, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα ποιότητας, τουναντίον μάλιστα. Το πρότυπο, ορίζει ξεκάθαρα ότι το απαιτούμενο πάχος της 2ης στρώσης πρέπει είναι 4mm τουλάχιστον.
Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. είναι η πρωτοπόρος που εισήγαγε στην Κρητική αγορά τον προκατασκευασμένο κυβόλιθο από σκυρόδεμα το 1993. Ανέκαθεν παράγουμε έγχρωμους κυβόλιθους με τα ίδια και, χρόνο με το χρόνο, ακόμη πιο βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε δυο στρώσεις. Δεν είναι τυχαίο που πολλές εταιρείες στην Ελληνική επικράτεια προσπαθούν να εκμαιεύσουν στοιχεία για τις συνταγές μας, τις πρώτες ύλες μας και την τεχνογνωσία μας για να μας αντιγράψουν. 
Έγχρωμοι κυβόλιθοι παραγωγής μας, κατασκευασμένοι πάντα σε δυο στρώσεις, έχουν τοποθετηθεί σε πολλά έργα σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Αττική, Βόρεια Ελλάδα). Αυτό δεν είναι τυχαίο και, σε καμιά περίπτωση απόρροια χαμηλότερης τιμής. 
Έργα που έχουν κατασκευαστεί με κυβόλιθους παραγωγής μας προ 20-ετιας είναι ακόμα σε άριστη κατάσταση λαμβανοντας υπ' όψιν και τη φθορά του χρόνου, σε αντίθεση με ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων παραγωγών. Για το λόγο αυτό, όλες οι κατασκευαστικές εργοληπτικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για την ποιότητα των έργων τους, μας προτιμούν.
Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μας εποπτεύεται από την TÜV Hellas, μέλος του TÜV Nord Group, φορέας ο όποιος είναι, αν όχι ο πιο αξιόπιστος, από τους πλέον αξιόπιστους στην αγορά σε αντίθεση με άλλους φορείς οι όποιοι αποστέλλουν τα πιστοποιητικά τους «δι αλληλογραφίας» χωρίς κανένα έλεγχο. 
Επίσης, διατηρούμε ιδιόκτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου όπου εκτελούμε καθημερινά έλεγχο παραγωγής και στατιστικό ποιοτικό έλεγχο. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας διακριβώνεται κάθε χρόνο από εξωτερικό διαπιστευμένο φορέα μετρολογίας
Η μοναδική περίπτωση που θα μπορούσε πει κάποιος ότι υπάρχει η ανάγκη για έγχρωμους κυβόλιθους σε μια μόνο στρώση, είναι αυτή όπου οι πλευρικές επιφάνειες θα είναι ορατές (μπατικό ή δρομικό χτίσιμο σαν τουβλάκι). Στην περίπτωση όμως αυτή, για να επιτευχθούν οι αντοχές που θέτει το πρότυπο, χρησιμοποιείται πιο χονδρόκοκκο αδρανές γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το φινίρισμα της επιφάνειας να είναι «πιο τραχύ» και το οπτικό αποτέλεσμα όχι τόσο καλαίσθητο.
 

Πέτρος Ριτσόπουλος
Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός, MSc
Υπεύθυνος Ποιότητας Τσιμεντοδομή ΑΕ