facebook
logo

Οδηγίες τοποθέτησης

Οδηγίες τοποθέτησης - 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ

Οι κυβόλιθοι, σε σύγκριση με άλλα υλικά δαπεδοστρώσεων, έχουν το πλεονέκτημα ότι εναποθέτονται σε υπόστρωμα θραύστης άμμου (τοποθέτηση "εν ξηρώ").
Αυτό σημαίνει ότι η τοποθέτηση τους είναι εύκολη, γρήγορη και πάνω απ' όλα, οικονομική. Ο τρόπος αυτός τοποθέτησης προσφέρει επίσης το πλεονέκτημα ότι, σε περίπτωση που αργότερα θελήσουμε να εκτελέσουμε τυχόν εργασίες στο υπέδαφος (πχ πέρασμα καλωδίων, αγωγών, κλπ), είναι πολύ εύκολο να «σηκώσουμε» τους κυβόλιθους και μετά το πέρας των εργασιών να τους επανατοποθετήσουμε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση είναι το έδαφος να είναι σταθερό δηλαδή, σκληρό, συμπυκνωμένο και όχι μπάζωμα . Σε περίπτωση που είναι μπάζωμα, απαιτείται «εξυγίανση» του με σκύρα (30-70 χιλιοστά), πάτημα με οδοστρωτήρα και κατασκευή υπόβασης από 3Α. Αναφέρουμε μερικές τυπικά εδάφη για κυβόλιθους: σκυρόδεμα, χώμα, άσφαλτος.

Παρακάτω δίνουμε μια απλοποιημένη εκδοχή του τρόπου τοποθέτησης των κυβολίθων. Σε περίπτωση όμως που θέλετε υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα και ποιότητα κατασκευής προτείνουμε να απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία κατασκευαστή ή να μας συμβουλευτείτε.

ΒΗΜΑ 1: Κατασκευή υπόβασης
Τοποθετείστε 3Α στην επιφάνεια που πρόκειται να στρωθεί πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών. Βρέξτε και συμπιέστε την με οδοστρωτήρα. Φροντίστε να δώσετε τις κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των όμβριων. Η κατασκευή της υπόβασης πρέπει να γίνεται συμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΕΛΟΤ:

ΒΗΜΑ 2: Τοποθέτηση στοιχείων κρασπέδων εγκιβωτισμού
Ο "εγκιβωτισμός" είναι απαραίτητος σε όλα τα έργα με κυβόλιθους γιατί εμποδίζει τους κυβόλιθους να διασκορπιστούν. Σκάψτε χαντάκι βάθους 10 – 15 cm και φάρδους 15 – 20 cm. Υπολογίστε ώστε το ελεύθερο ύψος του κρασπέδου (ή του σενάζ) από την στρωμένη συμπιεσμένη επιφάνεια να είναι 10 – 12 cm. Αν χρησιμοποιήσετε κράσπεδα, αλφαδιάστε τα και στερεώστε τα με τσιμεντόλασπη. Η τοποθέτηση των κρασπέδων για τον εγκιβωτισμό των κυβόλιθων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Τεχνικη Προδιαγραφή του ΕΛΟΤ:
ΒΗΜΑ 3: Διάστρωση άμμου
Πριν την τοποθέτηση των κυβολίθων τοποθετήστε στρώμα καθαρής θραυστής άμμου κοκκομετρίας 0/8 mm (λατομείου). Ισιώστε την άμμο με πήχεις, με κλίσεις κατάλληλες προς την διεύθυνση απορροής των όμβριων και ελάχιστη κλίση 2%.

ΒΗΜΑ 4: Τοποθέτηση Κυβολίθων
Σε κάθε περίπτωση για την τοποθέτηση κυβόλιθων και κρασπέδων πρέπει να λαμβάνονται υπ'  όψιν οι οδηγίες των Τεχνικών Προδιαγραφών του ΕΛΟΤ:
ΒΗΜΑ 5: Κοψίματα - σφηνώματα κυβόλιθων

Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα μετρήστε και χαράξτε κάθε κυβόλιθο που επιθυμείτε να κόψετε. Η κοπή μπορεί να γίνει με κόφτη νερού, τροχό κοπής πέτρας (σβουράκι) ή ειδικό κόφτη κυβολίθων. Τοποθετήστε σφηνώνοντας τους κομμένους κυβόλιθους στα εναπομείναντα κενά στις άκρες. Οι αποτμήσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 1/3 του ολόκληρου τεμαχίου.

ΒΗΜΑ 6: Δόνηση
Απλώστε πάνω στους τοποθετημένους κυβόλιθους, στέγνη καθαρή θραυστή άμμο με ελάχιστη  παιπάλη <2% (μεγιστη διάμετρος κόκκου 2/3 του πλάτους του αρμού). Σκουπίστε με μια σκούπα ώστε η άμμος να εισχωρήσει στους αρμούς. Δονήστε με δονητή πλάκας. Το δάπεδο σας είναι έτοιμο.


Επίσης, τα υλικα τοποθέτησης (ασύνδετα υλικα υπόβασης, άμμος στρώσης και αρμολόγησης) να πληρούν τις Τεχνικες Προδιαγραφές του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620: Αδρανή για σκυρόδεμα) και τη λοιπή Ελληνικη νομοθεσία. Ένας εκ των πολύ σημαντικών παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι ότι η άμμος στρώσης καθως και η άμμος της αρμολόγησης πρεπει να ειναι καθαρές χωρίς ρυπαντικές προσμίξεις (πχ άργιλο).


Οδηγίες τοποθέτησης Ματονέλας®

Οι 2 συνηθέστερες μέθοδοι τοποθέτησης της Ματονέλας®  είναι η τοποθέτηση λεπτής στρώσης (με κόλα) ή, αυτή της παχιάς στρώσης (με τσιμεντόλασπη). Κατά την τοποθέτηση συστήνουμε ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα ώστε το δάπεδο να διατηρηθεί καθαρό.

1) Τοποθέτηση λεπτής στρώσης (με κόλλα υψηλής ελαστικότητας)

 1. Συνίσταται κόλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας κατηγορίας C2TES1 για δάπεδα, κατάλληλη για τοποθέτηση μαρμάρων και φυσικών λίθων (ρωτήστε μας για περισσότερα στοιχεία).
   
 2. Το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η Ματονέλα® , πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό και καθαρό από ξένα σώματα (σκόνες, γράσα, βερνίκια, κεριά κλπ). Η επιφάνεια τού από μπετόν δαπέδου, πρέπει να έχει κατασκευαστεί πριν αρκετές ημέρες, ώστε να είναι αρκετά στεγνή. Συνίσταται η τοποθέτηση σε δάπεδο "τσιμεντοκονίας".
   
 3. Ετοιμάστε την κόλα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή.
   
 4. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλας στο δάπεδο, για να έχετε ένα καλό εμποτισμό αυτού . Μετά απλώστε αμέσως με μια οδοντωτή σπάτουλα ( δόντι τουλάχιστον 10 χιλιοστών), την αναγκαία ποσότητα κόλλας.|
   
 5. Αφού πρώτα βρέξετε τη Ματονέλα® , τοποθετήστε την αμέσως επί της κόλας.
   
 6. Για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους, όπως γίνεται με όλα τα πλακίδια, έτσι και με τη Ματονέλα συνίσταται να αφήνετε αρμούς διαστολής (και στην τσιμεντοκονία) ανά 10 τετραγωνικά μέτρα ( m 2 ) οι οποίοι θα πληρούνται με ελαστομερές , όπως εξάλλου γίνεται σε κάθε κατηγορία επιστρώσεων δαπέδου.

2) Τοποθέτηση παχιάς στρώσης (με τσιμεντόλασπη)

 1. Παρασκευάστε ένα μείγμα με τα ακόλουθα συστατικά και δόσεις.
  - ένα μέρος από τσιμέντο γκρίζο τύπου Portland.
  - 2-3 μέρη άμμου μηχανής (λατομείου) ψιλή.
  - LATEX SBR σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστή (ενδεικτικά Planicrete της MAPEI) 
   
 2. - νερό μέχρι το μείγμα να γίνει ρευστό και να δύναται να απλωθεί με μυστρί.
   
 3. Απλώστε το μείγμα επί του πατώματος, σε μικρά τμήματα, για να μπορείτε να τοποθετήσετε μια Ματονέλα® την φορά. Το πάχος της λάσπης να είναι 2-3 πόντους.
   
 4. Τοποθετήστε μια Ματονέλα® κάθε φορά κτυπώντας την ελαφρώς και πιέστε την με το χέρι κάνοντας μικρές περιστροφικές κινήσεις για να φέρετε την μια κοντά στην άλλη.
   
 5. Πριν να τοποθετήσετε την Ματονέλα®, πρέπει να βρέχετε το τσιμεντένιο έδαφος ελαφρά.
   
 6. Για Ματονέλα® εσωτερικού χώρου (Γυαλισμένη ή Αντικέ), η τοποθέτηση μπορεί να γίνει με ή χωρίς αρμό. Για Ματονέλα® εξωτερικού χώρου (Φυσική ή Αμμοβολή), συνίσταται αρμός 6mm ή μεγαλύτερος και αρμολόγηση με χονδρόκοκκο στόκο γκρι.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Για τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα, συνίσταται καλός καθαρισμός του δαπέδου και αδιαβροχοποίηση, πριν το στοκάρισμα, με αδιαβροχοποιητικό υγρό εμποτισμού (βλ. παρακάτω).

Οι αρμοί, πρέπει να καθαριστούν καλά πριν από την πλήρωση με τον στόκο, και αμέσως μετά να καθαριστεί ο επιπλέον στόκος.


Για Ματονέλα® Φυσική και Αμμοβολή συνίσταται:

 1. Αρμός μεγαλύτερος των 6mm
   
 2. Πολύ καλός καθαρισμός (από υπολείμματα κόλλας, πιθανούς λεκέδες ή σκόνες) διότι διαφορετικά η αδιαβροχοποίηση θα παγιδεύσει οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη Ματονέλα â με αποτέλεσμα ο μετέπειτα καθαρισμός να γίνει αρκετά δύσκολος.
   
 3. Αδιαβροχοποίηση με κάποιο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού
   
 4. Στοκάρισμα με γκρι χονδρόκοκκο στόκο (κατάλληλο για φαρδείς αρμούς, μεγαλύτερους των 6mm) μετά από 24 ώρες. Καθαρίστε την περίσσεια του στόκου αμέσως με σκληρή πλαστική βούρτσα και νερό.

Για Ματονέλα® Αντικέ και Γυαλισμένη προτείνεται:

 1. Καλός καθαρισμός (από υπολείμματα κόλλας, λεκέδες-σκόνες).
   
 2. Αδιαβροχοποίηση με με κάποιο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού.
   
 3. Στοκάρισμα 24 ώρες μετά την εφαρμογή του αδιαβροχοποιητικού.

Εναλλακτικά, για Ματονέλα® Αντικέ, και για Ματονέλα® Γυαλισμένη προτείνεται:
 1. Καλός καθαρισμός (από υπολείμματα κόλλας, πιθανούς λεκέδες ή σκόνες).
   
 2. Βρέξιμο με σφουγγάρι και στοκάρισμα με στόκο ίδιου χρώματος (ή λευκό). Εν συνεχεία, καθαρισμός με σφουγγάρι.